البرز ارتباط

.Alborz Ertebat Co

مرجع تخصصی برق ، الکترونیک و شبکه
جستجو
مشاوره ، طراحی ، اجرا و پشتیبانی تخصصی
زیرساخت برق و تاسیسات الکتریکی ( ساختمانی و صنعتی )
برق اضطراری ( ژنراتور ، یو پی اس ، خورشیدی )
استابلایزر ، ترانس و سیستم های تثبیت ولتاژ
ارتینگ و حفاظت الکتریکی
هوشمند سازی ساختمان ( BMS , Smart Home )
مراکز داده و شبکه های ارتباطی ( Active , Passive )
سیستم های حفاظتی و نظارت تصویری

تثبیت کننده فاز و نول | ارت الکتریکی و حفاظتی AE-LNS32G ( تولید بصورت سفارشی )

8,500,000تومان

شناسایی و تشخیص فاز و نول ( بدون نیاز به ارت و اتصالات فلزی ( هادی های بیگانه ))

تشخیص پلاریته ( وضعیت اتصال ) فاز و نول و تشخیص جابجایی فاز و نول

اصلاح و تثبیت پلاریته فاز و نول در حالت صحیح یا قراردادی ( بصورت هوشمند و اتوماتیک )

تشخیص و حفاظت در برابر برق دار شدن نول نسبت به زمین الکتریکی مرجع ( ارت )

تشخیص و حفاظت در برابر دو فاز شدن برق تک فاز ( فارغ از میزان اختلاف پتانسیل )

ایجاد زمین الکتریکی ( نول ) تثبیت شده و پایدار جهت اتصال و همبندی مطمئن ارت و نول

ایجاد ارت حفاظتی مطمئن و پایدار جهت تخلیه و حذف ولتاژها ، جریان ها و بارهای الکتریکی ناخواسته ( ارتینگ ) ( ارت الکتریکی ) ( ارت حفاظتی ) ( ارت الکترونیکی )

ایجاد و پیاده سازی مطمئن و پایدار سیستم TN-C / TN-C-S و هادی الکتریکی – حفاظتی PEN

حفاطت در برابر افزایش و کاهش مخرب ولتاژ محدوده مجاز 235 – 185 ولت ( قابل تنظیم کارخانه ای ) ( سفارشی )

قابل نصب و راه اندازی قبل و بعد از کلید محافظ جان و سازگاری کامل با انواع مکانیزم های حفاظتی جانبی

نصب آسان و قابلیت راه اندازی در شرایط مختلف بدون نیاز به سیم کشی اضافی ( اتصال ارت یا اتصالات فلزی ( هادی های بیگانه )

 

تثبیت کننده فاز و نول | ارت الکتریکی و حفاظتی AE-LNS32G ( تولید بصورت سفارشی )

توضیحات

شناسایی و تشخیص فاز و نول ( بدون نیاز به ارت و اتصالات فلزی ( هادی های بیگانه ))

تشخیص پلاریته ( وضعیت اتصال ) فاز و نول و تشخیص جابجایی فاز و نول

اصلاح و تثبیت پلاریته فاز و نول در حالت صحیح یا قراردادی ( بصورت هوشمند و اتوماتیک )

تشخیص و حفاظت در برابر برق دار شدن نول نسبت به زمین الکتریکی مرجع ( ارت )

تشخیص و حفاظت در برابر دو فاز شدن برق تک فاز ( فارغ از میزان اختلاف پتانسیل )

ایجاد زمین الکتریکی ( نول ) تثبیت شده و پایدار جهت اتصال و همبندی مطمئن ارت و نول

ایجاد ارت حفاظتی مطمئن و پایدار جهت تخلیه و حذف ولتاژها ، جریان ها و بارهای الکتریکی ناخواسته ( ارتینگ ) ( ارت الکتریکی ) ( ارت حفاظتی ) ( ارت الکترونیکی )

ایجاد و پیاده سازی مطمئن و پایدار سیستم TN-C / TN-C-S و هادی الکتریکی – حفاظتی PEN

حفاطت در برابر افزایش و کاهش مخرب ولتاژ محدوده مجاز 235 – 185 ولت ( قابل تنظیم کارخانه ای ) ( سفارشی )

قابل نصب و راه اندازی قبل و بعد از کلید محافظ جان و سازگاری کامل با انواع مکانیزم های حفاظتی جانبی

نصب آسان و قابلیت راه اندازی در شرایط مختلف بدون نیاز به سیم کشی اضافی ( اتصال ارت یا اتصالات فلزی ( هادی های بیگانه )