البرز ارتباط

.Alborz Ertebat Co

مرجع تخصصی برق ، الکترونیک و شبکه
جستجو
مشاوره ، طراحی ، اجرا و پشتیبانی تخصصی
زیرساخت برق و تاسیسات الکتریکی ( ساختمانی و صنعتی )
برق اضطراری ( ژنراتور ، یو پی اس ، خورشیدی )
استابلایزر ، ترانس و سیستم های تثبیت ولتاژ
ارتینگ و حفاظت الکتریکی
هوشمند سازی ساختمان ( BMS , Smart Home )
مراکز داده و شبکه های ارتباطی ( Active , Passive )
سیستم های حفاظتی و نظارت تصویری

کنترل فاز – نول البرز ارتباط مدل AE-LNC1147

1,250,000تومان

– شناسایی و تشخیص فاز ، نول و پلاریته فاز و نول ( بدون نیاز به ارت و اتصالات فلزی ( هادی های بیگانه ))

– تشخیص جابجایی فاز و نول و اصلاح وضعیت بصورت هوشمند و خودکار

– تثبیت پلاریته فاز و نول در حالت صحیح ( یا قراردادی )

– تشخیص و حفاظت در برابر برق دار شدن نول نسبت به زمین الکتریکی مرجع ( ارت )

– تشخیص و حفاظت در برابر دو فاز شدن برق تک فاز ( فارغ از میزان اختلاف پتانسیل )

– ایجاد زمین الکتریکی ( نول ) تثبیت شده و پایدار جهت اتصال و همبندی مطمئن ارت و نول

– ایجاد و برقراری زمین حفاظتی ( ارت ) مطمئن و پایدار جهت تخلیه و حذف ولتاژها ، جریان ها ، بارهای الکتریکی ناخواسته و الکترواستاتیک ( ارتینگ )

– پیاده سازی مطمئن و پایدار سیستم TN-C / TN-C-S و هادی الکتریکی و حفاظتی PEN

– قابل نصب قبل و بعد از کلید محافظ جان و سازگار با انواع مکانیزم های حفاظتی جانبی

کنترل فاز – نول البرز ارتباط مدل AE-LNC1147

توضیحات

– شناسایی و تشخیص فاز ، نول و پلاریته فاز و نول ( بدون نیاز به ارت و اتصالات فلزی ( هادی های بیگانه ))

– تشخیص جابجایی فاز و نول و اصلاح وضعیت بصورت هوشمند و خودکار

– تثبیت پلاریته فاز و نول در حالت صحیح ( یا قراردادی )

– تشخیص و حفاظت در برابر برق دار شدن نول نسبت به زمین الکتریکی مرجع ( ارت )

– تشخیص و حفاظت در برابر دو فاز شدن برق تک فاز ( فارغ از میزان اختلاف پتانسیل )

– ایجاد زمین الکتریکی ( نول ) تثبیت شده و پایدار جهت اتصال و همبندی مطمئن ارت و نول

– ایجاد و برقراری زمین حفاظتی ( ارت ) مطمئن و پایدار جهت تخلیه و حذف ولتاژها ، جریان ها ، بارهای الکتریکی ناخواسته و الکترواستاتیک ( ارتینگ )

– پیاده سازی مطمئن و پایدار سیستم TN-C / TN-C-S و هادی الکتریکی و حفاظتی PEN

– قابل نصب قبل و بعد از کلید محافظ جان و سازگار با انواع مکانیزم های حفاظتی جانبی